Xin kính mời quý Trưởng, quý phụ huynh và thân hữu đến tham dự buổi Dạ Tiệc và Dạ Vũ Gây Quỹ cho Trại Thẳng Tiến XI vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng Giêng tại nhà hàng Harvest MoonCa sĩ Thiên Kim sẽ về góp vui với chúng ta.

Xin nhờ mọi người phổ biến rộng rãi đến với gia đình và bạn bè trong vùng và hỗ trợ cho buổi gây quỹ cuối cùng của Trại.


All registered campers (children and adults) must fill out and submit the Boy Scouts of America (BSA) Health Form. This form has 3 parts. Part A and Part B can be filled out by parents (for the scouts who are 18 yrs old and under) or by the campers themselves. Part C must be filled out and signed by a certified and licensed physician (MD, DO), nurse practitioner, or physician assistant.


Begins early December, 2017.

Register at www.thangtien.org.

Early Registration:     $330 by February 18, 2018

Regular Registration: $360 by March 31, 2018

Late Registration:       $390 by May 15, 2018

Last Day to Register:  May 15, 2018

Jamboree Dates:  June 28 - July 4, 2018

Location:  Camp Snyder
6100 Antioch Rd., Haymarket, VA 20169
(Closest Airports: IAD & DCA)