Bảo Trợ Trại

Xin cám ơn quí mạnh thường quân đã có ý muốn ủng hộ Trại Thẳng Tiến XI.  Mục tiêu của công tác gây quỹ của Trại Thẳng Tiến XI là được $100,000 cho việc tổ chức Trại trước cuối năm 2017.

Xin bấm vào nút "Donate" để ủng hộ. Ban Tổ Chức xin đón nhận tất cả đóng góp, dù số tiền lớn hay nhỏ, qua thẻ tín dụng, qua trương mục ngân hàng, hoặc qua Paypal.

Ngoài ra, chúng ta còn có Chương Trình Bảo Trợ Trại Thẳng Tiến XI mà qua đó các mạnh thường quân có thể trở thành người Bảo Trợ chính thức của Trại. Xin xem qua các tài liệu của Chương Trình Bảo Trợ được kèm theo đây.  Các mức bảo trợ gồm có: 

  • Bảo Trợ Chính: $25,000+   Kim Cương: $20,000+   Bạch Kim: $10,000+   Vàng: $5,000+   Bạc: $2,000+   Đồng: $1,000+
  • Vòng Danh Dự: $500-$999   Vòng Lời Hứa: $250-$499   Vòng Thân Hữu: $100-$249

Ban Tổ Chức cũng sẽ nhận chi phiếu cá nhân. Mọi chi phiếu, xin viết cho APACAF và gửi về Thẳng Tiến XI tại 2903 Darnley Pl, Vienna VA 22181.

Thẳng Tiến XI là một chương trình được Hội Asian Pacific American Cultural Arts Foundation (APACAF) bảo trợ.  APACAF là một tổ chức phi lợi nhuận theo điều khoản 501(c)(3) của Sở Thuế Vụ. Tất cả tiền ủng hộ cho Thẳng Tiến XI sẽ được miễn thuế.