Video Hướng Dẫn cho Đại Diện Liên Đoàn

Xin mời các Đại Diện LĐ coi qua Video Hướng Dẫn để có thể ghi danh cho các trại sinh thuộc Liên Đoàn mình.