Thời Khóa Biễu

Xin xem qua Chương Trình trại (dự tính).

6/28-7/4/2018 Thẳng Tiến 11 (7 ngày):

 • Thứ Năm 28/6:  Nhập trại; Họp Trưởng, Đội Trưởng Nhất, và Chánh Tuần Trưởng (giữa ngày); Tập dợt cho Lễ Khai Mạc Trại; Chợ Đêm

 • Thứ Sáu 29/6:              Lễ Khai Mạc Trại; Ngày Văn Hóa/Truyền Thống; Lửa Trại Khai Mạc

 • Thứ Bảy 30/6:              Chương Trình Tiểu Trại (Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng, Trưởng Niên, Gia Đình)

 • Chủ Nhật 1/7:  Chương Trình Tiểu Trại (Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng, Trưởng Niên, Gia Đình)

 • Thứ Hai 2/7:    Chương Trình Tiểu Trại (Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng, Trưởng Niên, Gia Đình); Chợ Đêm

 • Thứ Ba 3/7:      Ngày Kết Thân (Color Run, Chương Trình Giữ Chặt Mối Dây, Set-the-Record, Các Xưởng Thẳng Tiến, STEM, Bắn Hỏa Tiển, Scuba, Thể Thao, Trao Đổi Huy Hiệu, Nấu Ăn Ngoài Trời); Lửa Trại Bế Mạc

 • Thứ Tư 4/7:      Lễ Bế Mạc Trại (sáng sớm)

Thứ Tư 4/7 – Thứ Bảy 7/7:   Đề nghị Chương Trình Du Lịch Hậu Trại (giới thiệu các trại sinh làm việc trực tiếp với các công ty du lịch địa phương) - xem pháo bông Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 4/7 và tham quan các điểm lịch sử trong vùng - Công Viên Chiến Trường Quốc Gia Manassas (Bull Run), Mount Vernon, Jamestown , Williamsburg

CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI

 • Chương trình lửa trại cho toàn trại sẽ được tổ chức trong hai ngày:

  • Thứ Sáu 29/6:  Lửa Trại Khai Mạc

  • Thứ Ba 3/7:      Lửa Trại Bế Mạc

 • Mỗi Tiểu Trại sẽ có chương trình lửa trại riêng trong những ngày Tiểu Trại
 • Mục văn nghệ hay nhất của từng Tiểu Trại sẽ được chọn để trình diễn cho toàn trại vào đêm Lửa Trại Bế Mạc:
  • Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng
  • Trưởng Niên & Gia Đình chọn chung một tiết mục
 • Chương Trình Lửa Trại của các Chi Nhánh và Miền
  • Sẽ được trình diễn vào Lửa Trại Khai Mạc hoặc Lửa Trại Bế Mạc
  • Mỗi Chi Nhánh đóng góp một tiết mục
  • Cho các Miền lớn - Miền Tây Bắc, Tây Nam, Trung -  có thể đống góp nhiều nhất 2 tiết mục
  • Mõi tiết mục không quá 7 phút
  • Không quá 3 phút để chuyển tuồng

CHỢ ĐÊM

 • Liên Đoàn muốn bán hàng cho Chợ Đêm nên liên lạc với Tr. Trần Minh Tâm tại [email protected]

 • Dự tính sẽ được tổ chức vào 2 hai đêm, tối ngày Nhập Trại, 28/6 và tối thứ Hai, 2/7

 • Các nhà cung cấp có thể bán thực phẩm hoặc điều khiển các gian hàng trò chơi

Chuong Trinh