Thi Vẽ Mẫu Cổng Trại

Ban Tổ Chức (BTC) Trại Thẳng Tiến XI (TT11) xin kính mời các Trưởng, các phụ huynh, cùng các em tham gia cuộc thi vẽ mẫu cổng trại cho Thẳng Tiến 11 như sau:

 • Kích thước:  chiều cao: 10 ft – 15 ft; chiều rộng: 10 ft – 16 ft, chiều sâu: 10 ft
 • Cổng trại có ý nghĩa, nội dung liên quan đến TT11 hoặc tinh thần hướng đạo.  Dưới đây là một số chi tiết liên quan đến TT11:
  • Chủ đề:  Giữ Chặt Mối Dây – Lập Kỷ Lục Mới
  • Địa Điểm:  Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, tại Camp Snyder (thành phố Haymarket, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ).

Xin quý vị cùng các em gửi mẫu cổng trại về [email protected] hoặc nếu muốn gửi qua bưu điện, xin liên lạc Ban Tổ Chức.

Hạn chót để nhận mẫu cổng trại cho cuộc thi này là ngày 15 tháng 1 năm 2017.  

Khi gửi mẫu cổng trại, xin quý vị đính kèm:

 • Lời giải thích về mẫu cổng trại
 • Tên, họ, địa chỉ liên lạc của người vẽ
 • Đơn vị và Liên Đoàn của người vẽ

Phần thưởng:

 • Hạng Nhất:  5 huy hiệu trại
 • Hạng Nhì:    3 huy hiệu trại

Ngoài ra, mẫu thắng giải sẽ được dùng để xây cổng trại của TT11.

Ban Tổ Chức Thẳng Tiến 11 xin được phép sửa đổi mẫu cổng trại thắng giải, khi cần, để làm cổng trại của trại Thẳng Tiến 11.

Xin kính mời các Trưởng, các phụ huynh, và các em tham gia.