Tiểu Trại Gia Đình

Trai Gia Dinh

Includes all activities with Trai Truong Nien

Saturday June 30, 2018

2PM -4PM: Đậu Hũ Nước Đường workshop, Arts Pavillion

7:30 PM “Health at the Golden Age”, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà, LD Gia-Dịnh, VA, USA, Trưởng Niên Subcamp .

8:30 PM Đêm thơ Việt Nam, Trưởng Hoàng Kim Châu và Liên Đoàn Đất Việt, Houston, USA, Trưởng Niên Subcamp

Sunday July 1, 2018

9 AM Photography workshop, topic “Tips and tricks: Take picture by Smartphone ”, by photographer Tr. Hồ Đăng, South California

2 PM: “Làm bánh cam” workshop, Arts Pavillion

8 PM Lịch sử Cải Lương, by Nguyễn Thanh Long, MD & Làng Bách Hợp, Washington, Trưởng Niên Subcamp

Monday July 2, 2018

8 AM “Khí Công Y Đạo” by Tr. Bùi Hùng & Đạo Lâm Viên, Đà Lạt , Trưởng Niên Subcamp

2 PM Zumba, Main Stage

8 PM "Hát Cho Việt Nam", Tráng Đoàn Nguyễn Trãi , Main Dining Hall,