Chuyên Chở

PHI TRƯỜNG

 • Phi trường gần đất trại nhất:  Washington Dulles International Airport (IAD), cách đất trại 25 dặm, tùy thuộc vào tình hình giao thông mà sẽ mất từ 30 phút đến 1 tiếng lái xe.
 • Phi trường thứ nhì gần đất Trại:  Reagan National Airport (DCA), cách đất trại 46 dặm, tùy thuộc vào tình hình giao thông mà sẽ mất từ 45 phút đến 2 tiếng lái xe.

DỊCH VỤ XE ĐƯA RƯỚC PHI TRƯỜNG

 • Chỉ đưa đón tại sân bay Dulles International (IAD) và Reagan National (DCA), không đưa đón tại những địa điểm khác.
 • Chỉ đưa đón từ sân bay ra khu đất trại và ngược lại.
 • Lựa chọn tốt nhất là sân bay Dulles International (IAD)
 • Lệ phí một chiều:
  • Dulles (IAD): $35
  • Reagan (DCA): $50
 • Nộp Đơn Yêu Cầu Đưa Đón càng sớm càng tốt và trước ngày 15 tháng 5, 2018.
 • Đại Diện LĐ gửi một Đơn Yêu Cầu Đưa Đón (Airport Shuttle Request Form) cho tất cả các trại sinh thuộc Liên Đoàn mình. Nộp duy nhất một đơn và lệ phí chung cho tất cả mọi người trong Liên Đoàn.
 • Nộp đơn cùng chi phiếu điền cho APACAF và gửi về địa chỉ dưới đây. Lệ phí $25 sẽ được áp dụng cho bất kỳ chi phiếu nào bị hoàn trả.
 • Địa Chỉ:  TT11 Registration   PO Box 2782   Fairfax, VA 22031   USA