Thời hạn ghi danh sớm được kéo dài đến ngày 18 tháng Hai, 2018. Hạn chót để ghi danh là ngày 15 tháng 5, 2018.

Xin mời quý vị coi qua tài liệu Hướng Dẩn Ghi Danh để biết những chi tiết cần thiết và để dễ dàng sắp xếp cho gia đình đến tham quan vùng thủ đô Washington D.C.

Ngoài ra, quý vị nên xem qua trang FAQs để thấy những câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.


Tất cả trại sinh (trẻ em và người lớn) phải điền và nộp mẫu Hồ Sơ Sức Khỏe của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ kèm theo đây.  Mẫu hồ sơ này có 3 phần.  Phần A và phần B có thể điền bởi Phụ Huynh (cho các em 18 tuổi trở xuống) hoặc trại sinh.  Phần C phải được điền và ký tên bởi bác sĩ gia đình. 

Mẫu Hồ Sơ Sức Khỏe của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ


Sẽ bắt đầu vào đầu Tháng 12, 2017

Ghi danh tại www.thangtien.org

Ghi Danh Sớm:           $330  Trước 18/2/ 2018
Ghi Danh Đúng Hạn:  $360  Từ 19/2/18 đến 31/3/18
Ghi Danh Trễ:              $390  Sau 31 Tháng 3, 2018
Hạn Chót Ghi Danh:  15 Tháng 5, 2018

Ngày Trại:  28 Tháng 6 - 4 Tháng 7, 2018

Địa Điểm:  Camp Snyder
6100 Antioch Rd., Haymarket, VA 20169
(Phi Trường gần nhất: IAD & DCA)