Ngày Truyền Thống

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ VUI ĐỂ HỌC

Đố em ấu, thiếu, tráng sinh
Quê hương tổ quốc chúng mình ở đâu?
Anh hùng giữ nước dài lâu
Tự hào dân Việt chung nhau cội nguồn

-------------------------------- Các Câu Hỏi Đố Vui Để Học

· TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

· VỪA CHƠI VỪA HỌC

· ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

· LỊCH SỬ, ĐIA LÝ, VĂN HÓA VIỆT NAM

· GHI TÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ VUI ĐỂ HỌC

· 2:30 PM- 4:30 PM THỨ SÁU 28/06 – DINING HALL

· THAM DỰ: CÁC EM ẤU, THIẾU, THANH TỪ 7 ĐẾN 17 TUỔI

· MỖI LIÊN ĐOÀN CHỌN 3 EM

· GHI DANH ĐỐ VUI ĐỂ HỌC

· HẠN CHÓT GHI DANH: MAY 1, 2018

scout