Thi Vẽ Huy Hiệu

Ban Tổ Chức (BTC) Trại Thẳng Tiến XI (TT11) xin kính mời các Trưởng, các phụ huynh, cùng các em tham gia cuộc thi vẽ huy hiệu cho TT11 như sau:

 • Hình thể:  không giới hạn hình thức trình bày nhưng xin giới hạn trong các hình thể thông dụng cho các huy hiệu
 • Màu sắc:  tối đa 6 màu (kể cả màu nền của huy hiệu)
 • Nội dung:  mang ý nghĩa liên quan đến Hướng Đạo Việt Nam và Trại Thẳng Tiến XI.  Dưới đây là một số chi tiết liên quan đến TT11:
  • Chủ đề:  Giữ Chặt Mối Dây – Lập Kỷ Lục Mới
  • Địa Điểm:  Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, tại Camp Snyder (thành phố Haymarket, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ).
  • Thời điểm:  Ngày 28 tháng 6 đến ngày 04 tháng 7 năm 2018.
 • Các mẫu vẽ xin được nộp trong dạng digital file (jpeg, gif, png, doc, v..v.)

Xin quý vị cùng các em gửi mẫu huy hiệu về [email protected].  Hạn chót để nhận mẫu huy hiệu cho cuộc thi này là ngày 15 tháng 1 năm 2017.  

Khi gửi mẫu huy hiệu về, xin quý vị đính kèm:

 • Lời giải thích về mẫu huy hiệu
 • Tên, họ, địa chỉ liên lạc của người vẽ
 • Đơn vị và liên đoàn của người vẽ

Phần thưởng:

 • Hạng Nhất:  5 huy hiệu trại
 • Hạng Nhì:    3 huy hiệu trại

Ngoài ra, huy hiệu thắng giải sẽ được chọn làm huy hiệu chính thức của trại.  BTC xin được quyền sửa đổi mẫu huy hiệu thắng giải chút xíu, nếu cần, khi làm mẫu huy hiệu chính thức của trại Thẳng Tiến XI.

Xin kính mời các Trưởng, các phụ huynh, và các em tham gia.