Trại Phí

Trại phí được áp dụng cho tất cả trại sinh, bao gồm các em HĐS, các Trưởng, gia đình, thành phần Ban Tổ Chức, tình nguyện viên, và quan khách. Tất cả những người tham dự trại đều phải ghi danh, kể cả trẻ em dưới 5 tuổi.

Trại phí bao gồm các bữa ăn trong 7 ngày trại, từ bữa trưa Thứ Năm, ngày 28 tháng Sáu cho đến bữa sáng Thứ Tư, ngày 4 tháng Bảy. Các trại sinh chính thức ghi danh tham dự trại toàn kỳ trại sẽ nhận được thẻ trại sinh, áo, huy hiệu và các kỷ vật thú vị khác. Chỉ những trại sinh ghi danh tham dự trại toàn kỳ trại mới có thể ở lại qua đêm tại trại, tham gia vào tất cả các chương trình, bao gồm chương trình toàn trại và các chương trình của Tiểu Trại, và sử dụng tất cả các dịch vụ trại cung cấp.

Những hạn kỳ để ghi danh và trại phí cho mỗi hạn kỳ như sau:

 • Ghi danh sớm:                        $330           18 tháng Hai, 2018 

                                                           (Mỗi trại sinh được trại tài trợ $73)

 • Ghi danh đúng hạn:                $360           31 tháng Ba, 2018
 • Ghi danh muộn:                      $390           15 tháng Năm, 2018
 • Hạn cuối ghi danh                                     15 tháng Năm, 2018

Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống không phải là Hướng Đạo Sinh có thể ghi danh miễn phí khi ghi danh chung với một người lớn trong gia đình có trả trại phí. Ghi danh miễn phí sẽ không bao gồm các bữa ăn, áo, huy hiệu hoặc bất kỳ mặt hàng nào khác. Nếu bạn muốn bổ sung thêm tiền để được những món trại sinh nhận được khi ghi danh, xin bạn vui lòng lưu ý cho BTC biết. Một số kỷ vật trại sẽ được bán tại Trading Post của trại.

Trại sinh nộp trại phí về Đại Diện LĐ. Đại Diện LĐ gửi một ngân phiếu (check) hoặc money order (cho những LĐ ngoài Hoa Kỳ) cho tất cả những người ghi danh sớm, và gửi một check khác tiếp theo cho những người ghi danh theo hạn thường và muộn. Khi đóng tiền cho mỗi thời hạn ghi danh (sớm, thường và muộn) phải được dấu bưu điện đúng ngày hạn để được giá tiền trại phí như BTC đã đăng cho thời hạn đó. Nếu bao thư gửi tiền đến BTC được đóng dấu bưu điện sau khi ngày đã quy định cho kỳ ghi danh, thì những trại sinh đó sẽ không được hưởng trại phí của kỳ hạn đã trễ. Đại Diện LĐ phải gửi về BTC số tiền còn lại cho thời hạn ghi danh tiếp theo.

PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG TRẠI PHÍ

 • Ngân phiếu hay phiếu chuyển tiền (cho những người không sống ở Hoa Kỳ) đề trả cho APACAF

 • Gửi Về: TT11 Registration   P.O. Box 2782   Fairfax, VA 22031   USA

 • Lệ phí cho ngân phiếu không tiền bảo chứng: $25

ĐIỀU LỆ HỦY BỎ GHI DANH

Nếu một người trại sinh đã đóng trại phí nhưng không thể tham dự, người trại sinh đó có thể hỏi Đại Diện LĐ của mình yêu cầu chuyển cho người khác hoặc hủy bỏ.

Chuyển: Đại Diện LĐ phải thông báo trong thời hạn sớm nhất sau khi biết tin. Có thể đổi cho trại sinh khác để thay thế đến ngày 15 tháng Năm 2018.

Hủy bỏ: Hạn chót để hủy bỏ và được hoàn lại trại phí là ngày 15 tháng Năm 2018. Phí tổn cho quá trình hoàn trả là $30 cho mỗi trại sinh. Xin liên lạc [email protected]

 • Hủy bỏ trước ngày 15 tháng Năm 2018           hoàn lại trại phí trừ đi $30
 • Hủy bỏ sau ngày 15 tháng Năm 2018              không được nhận lại trại phí
 • Nếu BTC từ chối trại sinh vì các mẫu còn thiếu hoặc không đầy đủ hoặc thiếu lệ phí, tiền hoàn lại sẽ giống như một trong những yếu tố nêu trên.
 • Nếu BTC từ chối trại sinh vì lý do khác trước khi trại bắt đầu, BTC sẽ hoàn tiền lại đầy đủ, trừ đi $30 tiền phí tổn.