Nhà Bảo Trợ

Chân thành cám ơn quí mạnh thường quân đã ủng hộ cho Trại Thẳng Tiến XI. Nhờ quý vị, chúng ta sẽ có thể đạt đến mục tiêu của công tác gây quỹ $100,000 cho việc tổ chức Trại Thẳng Tiến XI.

Bạch Kim:            Kimmy Dương Foundation

Vàng:                    Dr. Ngọc-Hà T. Nguyễn

                              Dr. Mỹ-Hương Nguyễn

                              Pragmatics

Bạc (và đồng hạng):                      

                              Denise Nguyễn, DDS

                              Ms. Mai-Hương Nguyễn

                              Microsoft

Đồng (và đồng hạng):                   

                               Mr. Hùng Nguyễn, Excel Realty

                               Mr. Nick Nhã Võ, Fairfax Realty Advantage

                               Anh Hữu Phạm, DDS

                               Luraco Technologies

                               Dr. Khanh Nguyễn

                               Jenny Nguyễn Đinh, Senior Loan Officer, Flagstar Bank

                               Mr. Hà Sơn Đinh

                               Liên Đoàn Hồng Bàng

                               Trúc Mai, DDS

                               Tr. Lisette Quy Hoàng & Phở Cyclo

Vòng Danh Dự (và đồng hạng):                               

                              Dr. Linh Trần

                              Phở 75

                              Mr. Quang Duy Văn

                              Ms. Hồng Võ

                              Dr. Anh Nguyễn

                              Hương Bình Bakery

                              Mrs. Giao Nguyễn, Genie Realty

                              Mr. Tôn Thất Mân, ITC International

                              Hiền Võ, Attorney-at-Law

                              Tr. Thục Thi Hoàng

                              Phuong Phan, DMD

Vòng Lời Hứa (và đồng hạng):

                               Dr. Ban Vũ

                               Mr. Tuấn Q. Trầm

                               Mr. Tính Trung Hà

                               Quang Cao Trần, DDS

                               Hải Ly Nhân Ái & Cò Siêng Năng

                               Vietnamese Youth Educational Association (VYEA)

                               Thương Mại Miền Đông

Vòng Thân Hữu (và đồng hạng):

                            Mrs. Đào Thượng Chí, Dr. Christine Nguyễn, Ms. Edyth Cook, Voice of Vietnamese Americans, Mr. Thomas Trần & Mrs. Bạch Tuyết Trần, Ms. Thu Thủy Nguyễn (VLAC), Dr. Đạt Nguyễn, Mr. Tùng Từ, CPA, Mr. Trung Phạm, Mr. Huân Võ, Ms. Anne Werner, Colonial Cleaning, Mrs. Jackie Bong Wright, Present Restaurant, Dr. Connie Đỗ, Ms. Katherine Nguyễn, Tr. Khoa Ngô, Tr. Hải-Triều Nguyễn, Ms. Minh-Hải Nguyễn, Mr. Phương Nguyễn, Mr. Trọng Nguyễn & Mrs. Khang Nguyễn, Lanh N. Nguyễn, Lacay Mì Gia, Thanh & Anh Đào, Man & Thuy Nguyễn, GS Kim Yến Nguyễn, Dr. Bình Hoàng, Mr. Bình Tiêu

Xin bấm vào nút "Donate" ở đầu trang nhà để ủng hộ. Ban Tổ Chức xin đón nhận tất cả đóng góp, dù số tiền lớn hay nhỏ, qua thẻ tín dụng, qua trương mục ngân hàng, hoặc qua Paypal. Ngoài ra, xin xem qua các tài liệu của Chương Trình Bảo Trợ được kèm theo đây.