Mướn Cabin

  • BTC có một số ít giường ngủ trong một phòng cabin chung cho thuê, chỉ dành cho những người có nhu cầu đặc biệt.
  • Ưu tiên cho những trại sinh lớn tuổi có nhu cầu đặc biệt.
  • Phòng có điều hòa, giường tầng, một phòng tắm chung và một nhà bếp.
  • Phí thuê:
    • $100/người trong suốt kỳ trại
    • $25/người cho một đêm trại
  • Đại Diện LĐ gửi một Đơn Thuê Phòng (Cabin Rental Form) cho tất cả các trại sinh thuộc Liên Đoàn mình đến [email protected] để được sự chấp thuận.
  • Nộp Đơn Thuê Phòng càng sớm càng tốt và trước ngày 15 tháng 5, 2018

Attached File