TIN VUI:  Ghi danh tham dự Trại Thẳng Tiến XI được bắt đầu hôm nay!

Thời hạn ghi danh sớm được kéo dài đến ngày 18 tháng Hai, 2018. Hạn chót để ghi danh là ngày 15 tháng 5, 2018.

Xin mời quý vị coi qua tài liệu Hướng Dẩn Ghi Danh để biết những chi tiết cần thiết và để dễ dàng sắp xếp cho gia đình đến tham quan vùng thủ đô Washington D.C.

Ngoài ra, quý vị nên xem qua trang FAQs để thấy những câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Ban Tổ Chức mong được gặp đông đủ các anh chị em Hướng Đạo tại Thẳng Tiến XI.

Thân ái,
Ban Tổ Chức Trại

Tai lieu ghi danh

Category