Tài Liệu

Ghi danh tham dự Trại Thẳng Tiến 11 bắt đầu ngày 2 tháng 12!

Hạn chót để ghi danh là ngày 15 tháng 5, 2018.

Xin mời quý vị coi qua tài liệu Hướng Dẩn Ghi Danh để biết những chi tiết cần thiết cho việc ghi danh và để dễ dàng sắp xếp cho gia đình đến thăm quan vùng Washington D.C. 

Ngoài ra, quý vị nên xem qua trang FAQs để thấy những câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp. 

NGÀY TRẠI             thứ Năm, ngày 28 tháng 6 đến thứ Tư, ngày 4 tháng 7

NHẬP TRẠI              thứ Năm, ngày 28 tháng 6            8:00 - 17:00

RỜI TRẠI                  thứ Tư, ngày 4 tháng 7          11:00 - 14:00

Các trại sinh không được phép nhập và rời trại trước thời hạn quy định.

GHI DANH TỔNG QUÁT

 • Tất cả trại sinh phải ghi danh qua đơn vị (Liên Đoàn/Làng) mà đơn vị đó phải là thành viên của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) hay qua một đơn vị hợp tác. Chỉ những cá nhân ghi danh qua đơn vị kể trên mới được chấp thuận.
 • Liên Đoàn (LĐ) là thực thể có trách nhiệm cho tất cả các trại sinh ghi danh dưới LĐ mình.
 • Mỗi liên đoàn cử ra 2 người đại diện (Đại Diện LĐ) để làm việc với Ban Tổ Chức (BTC) trại TT11. Tất cả mọi giao dịch và trao đổi thông tin giữa Liên Đoàn và BTC sẽ thông qua những đại điên này trước, trong và sau kỳ trại.
 • Mỗi cá nhân ghi danh phải được chứng nhận bởi đại Đại Diện LĐ của mình.
 • Nếu bạn hiện không sinh hoạt với một Liên Đoàn thuộc Hội Đồng Trung Ương HĐVN, bạn phải tìm một liên Đoàn để bảo trở mình và ghi danh tham dự TT11 với Liên Đoàn đó.
 • Tên của liên đoàn và làng đã từng ghi danh và được duyệt bởi HĐTƯ-HĐVN sẽ hiện sẵn trong danh sách của hệ thống ghi danh. Xin vui lòng nhờ Liên Đoàn Trưởng của bạn liên lạc với [email protected] nếu tên liên đoàn của bạn không có trong danh sách.

THỦ TỤC GHI DANH

 1. Đơn ghi danh trên trang ghi danh của TT11 https://tt11registration.org
 2. Hình ảnh dung lượng nhỏ hơn 5MB và theo định dạng gif, jpg, jpeg, hoặc png.
 3. Đơn Khám Sức Khoẻ của Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) - Phần A, B, và C
  • Tất cả mọi người tham dự trại phải nộp đủ 3 phần của Đơn Khám Sức Khoẻ, bao gồm các em Hướng Đạo Sinh - nam lẫn nữ, các Trưởng, gia đình, tình nguyện viên, và thành phần Ban Tổ Chức (staff), mọi lứa tuổi.
  • Phần A: Phụ huynh cần ký xác nhận nếu trại sinh dưới 18 tuổi.
  • Phần B: Tên công ty bảo hiểm và chính sách bảo hiểm cần được điền chính xác để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
  • Phần C: Giấy chứng nhận sức khỏe phải có chữ ký xác nhận của bác sĩ, y tá hoặc trợ lý bác sĩ.
 4. Trại sinh phải ký xác nhận các đơn Miễn Trách Nhiệm, đơn Đồng Ý và Cho Phép Chụp Hình/Ghi Hình/Phỏng Vấn/Sử Dụng Hình Ảnh, và Nội Quy Trại. Phụ huynh cần ký xác nhận nếu trại sinh dưới 18 tuổi.

Tất cả đơn phải được điền đầy đủ và chính xác. Trại phí cần được thanh toán trước thời hạn để được mức phí giảm tùy theo từng thời hạn khác nhau.

Chỉ những người ghi danh sớm (early) và đúng kỳ hạn (regular) mới có thể nộp Đơn Khám Sức Khỏe sau khi nộp các đơn ghi danh khác và trại phí, nhưng phải trước ngày 15 tháng 5, năm 2018. Sau ngày này, nếu trại sinh không hoàn thành đầy đủ đơn, ghi danh của trại sinh sẽ bị hủy bỏ và trại sinh sẽ không được hoàn lại tiền trại phí. 

PHƯƠNG PHÁP LIÊN LẠC

 • Ban Tổ Chức TT11 sẽ chia sẻ thông tin với Đại Diện LĐ qua điện thư, và/hoặc tin nhắn (nếu Đại Diện LĐ muốn chọn phương pháp này). Yêu cầu Đại Diện LĐ phổ biến tin tức cần thiết cho tất cả các trại sinh ghi danh dưới Liên Đoàn mình.
 • Trang TT11: Tin tức sẽ được đăng lên trong phần bộ Ghi Danh, bao gồm câu trả lời cho các câu thường được hỏi.
 • Có thể liên lạc với Tiểu Ban Ghi Danh tại địa chỉ điện thư [email protected]

GÓI KIỆN CỦA TRẠI SINH

Gói kiện của mỗi trại sinh sẽ bao gồm những khoản sau và có thể gồm các mục khác:

 • Bản Tên và dây đeo
 • Áo thun TT11
 • Khăn quàng TT11
 • Huy hiệu TT11

CÁC BỮA ĂN

 • Thứ năm, 28 tháng 6:  trưa, tối
 • Thứ sáu, 29 tháng 6:   sáng, trưa, tối
 • Thứ bảy, 30 tháng 6:   sáng, trưa, tối
 • Chủ nhật, 1 tháng 7:    sáng, trưa, tối
 • Thứ hai, 2 tháng 7:      sáng, trưa, tối
 • Thứ ba, 3 tháng 7:       sáng, trưa, tối
 • Thứ tư, 4 tháng 7:        sáng

Các bữa ăn sẽ được cung cấp bởi nhân viên của trại và/hoặc hàng quán được cho phép, trong hoặc gần phòng ăn chính (dining hall). Phòng ăn có máy điều hòa và bàn ghế đủ cho khoảng 500 trại sinh trong cùng một lúc. Trại sinh không cần mang theo dụng cụ nấu nướng.

Trại sinh có thể mang đồ nấu nướng tới trại nếu muốn tự bổ sung thực phẩm. Chú ý rằng khu đất trại không có nhiều chỗ trống vì có nhiều liên đoàn khác cùng sinh hoạt. Liên đoàn có thể không có vòng lửa nơi khu đất trại của mình.

DAY PASS

 • Một số ít Day Pass sẽ được cung cấp mỗi ngày để gia đình và quý khách có thể dùng để đến thăm trại.  Day Pass chỉ được dùng trong một ngày, không được ngũ lại trại. Pass này không được dùng cho Hướng Đạo Sinh.
 • Trại phí cho Day Pass là $100 mỗi người cho một ngày, bao gồm 3 bữa ăn cho ngày ghi danh, và không được chuyển cho người khác. Trại phí vẫn vậy nếu quang khách không dùng thực phẩm.
 • Người dùng Day Pass phải ghi danh trước và hoàn tất các đơn Waiver & Photo Consent (miễn trách nhiệm và chấp thuận cho dùng hình ảnh) và Code of Conduct (chấp thuận Điều Luật Trại).
 • Tài liệu và cách ghi danh cho Day Pass sẽ được cung cấp sau khi ghi danh cho các trại sinh chính thức (full-time campers) được hoàn tất.
 • Người dùng Day Pass có thể tham gia các chương trình chung của trại được mở cho quang khách tham dự vào ngày đó. Ví dụ, người dùng Day Pass cho ngày Khai Mạc Trại có thể tham dự lễ khai mạc, chương trình văn hoá/truyền thống, lửa trại khai mạc, và các chương trình khác được mở cho quan khách trong ngày.
 • Quan khách và gia đình dùng Day Pass không được tham gia vào các chương trình của Tiểu Trại (chương trình của từng ngành cho Hướng Đạo Sinh, Trưởng Niên, v.v.). chương trình tiểu trại chỉ dành cho những trại sinh chính thức.

PHI TRƯỜNG

 • Phi trường gần đất trại nhất:  Washington Dulles International Airport (IAD), cách đất trại 25 dặm, tùy thuộc vào tình hình giao thông mà sẽ mất từ 30 phút đến 1 tiếng lái xe.
 • Phi trường thứ nhì gần đất Trại:  Reagan National Airport (DCA), cách đất trại 46 dặm, tùy thuộc vào tình hình giao thông mà sẽ mất từ 45 phút đến 2 tiếng lái xe.

DỊCH VỤ XE ĐƯA RƯỚC PHI TRƯỜNG

 • Chỉ đưa đón tại sân bay Dulles International (IAD) và Reagan National (DCA), không đưa đón tại những địa điểm khác.
 • Chỉ đưa đón từ sân bay ra khu đất trại và ngược lại.
 • Lựa chọn tốt nhất là sân bay Dulles International (IAD)
 • Lệ phí một chiều:
  • Dulles (IAD): $35
  • Reagan (DCA): $50
 • Nộp Đơn Yêu Cầu Đưa Đón càng sớm càng tốt và trước ngày 15 tháng 5, 2018.
 • Đại Diện LĐ gửi một Đơn Yêu Cầu Đưa Đón cho tất cả các trại sinh thuộc Liên Đoàn mình. Nộp duy nhất một đơn và lệ phí chung cho tất cả mọi người trong Liên Đoàn.

DỤNG CỤ TRẠI CHO THUÊ

 • Dưới đây là những dụng cụ trại có sẵn để cho thuê trong suốt kỳ trại:
  • Lều:                 $40
  • Túi Ngủ:          $25
  • Tấm Lót Ngủ:  $25
  • Ghế trại:          $15
 • Nộp Dơn Thuê Dụng Cụ Trại càng sớm càng tốt và trước ngày 15 tháng 5, 2018.
 • Đại Diện LĐ gửi một Đơn Thuê Dụng Cụ Trại cho tất cả các trại sinh thuộc Liên Đoàn mình. Nộp duy nhất một đơn và lệ phí chung cho tất cả mọi người trong Liên Đoàn.

THUÊ PHÒNG

 • BTC có một số ít giường ngủ trong một phòng cabin chung cho thuê, chỉ dành cho những người có nhu cầu đặc biệt.
 • Ưu tiên cho những trại sinh lớn tuổi có nhu cầu đặc biệt.
 • Phòng có điều hòa, giường tầng, một phòng tắm chung và một nhà bếp.
 • Phí thuê:
  • $100/người trong suốt kỳ trại
  • $25/người cho một đêm trại
 • Đại Diện LĐ gửi một Đơn Thuê Phòng cho tất cả các trại sinh thuộc Liên Đoàn mình đến [email protected] để được sự chấp thuận.
 • Nộp Đơn Thuê Phòng càng sớm càng tốt và trước ngày 15 tháng 5, 2018

PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG TRẠI PHÍ

 • Ngân phiếu hay phiếu chuyển tiền (cho những người không sống ở Hoa Kỳ) đề trả cho APACAF
 • Gửi Về:  TT11 Registration  P.O. Box 2782  Fairfax, VA 22031  USA
 • Lệ phí cho ngân phiếu không tiền bảo chứng: $25

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Để biết thêm một số thông tin khác truy cập trang www.thangtien11.org:

 • Hướng dẫn ghi danh
 • Các mẫu đơn
 • Câu hỏi thường gặp
 • Chương trình
 • Bản tin
 • Hướng dẫn tới khu đất trại
 • Khách san gần khu đất trại
 • Thuê xe
 • Giặt ủi gần khu đất trại
 • Địa điểm tham quan